Sázejme stromy jinak

Během jedné z našich akcí probíhala mezi účastníky debata, že by bylo dobré, kdyby se o ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji stále tolik nemluvilo a psalo, ale také něco začalo více aktivně dělat.

Připojil jsem se, když se řešila problematika oxidu uhličitého, že snižování jeho koncentrace je akutní problém, který nás, jako lidstvo čeká vyřešit. Shodli jsme se na tom, že je spousta možností, jak pro to něco dělat. Omezit nebo technicky optimalizovat "generátory" CO2 = tepelné elektrárny, auta, letadla, chovná zvířata, přechod na obnovitelné zdroje, efektivnější recyklaci atd. atd. O tom se ale nebudu rozepisovat, informací je na internetu spousta.

Co může pro lepší stav přírody udělat každý z nás
Napadlo mě rozvést téma, které souvisí s naší činností, a to obnova stromů a lesů v krajině. Sázet stromy, to je věc, která je pro udržitelnost přírody prospěšná obecně. Každý vysazený strom se počítá, takže pokud se zúčastníte organizovaných akcí jako jednotlivci, školky a školy nebo firmy, jenom dobře. Co ale můžete dělat neorganizovaně? Poradím vám, co občas dělám pro obnovu stromů já. Takový punkový způsob.

Jaké stromy je dobré sázet?
Sázím výhradně listnáče, protože ty dodávají více kyslíku a jedná se o dlohohověké stromy. Nepřirozené smrkové porosty mi zrovna k srdci nepřirostly. Listnáče jsou také odolnější vůči suchu a škůdcům. Kůrovcová kalamita dolehla i do našeho nedalekého lesa, takže vím, o čem mluvím. Smrky 90% pryč, borovice 50%, buky, duby a další listnáče bez následků :).

Kdy se do sázení stromů pustit?
Sázení dělám na podzim a na jaře. V září-říjnu, když je úroda stromových plodů, kaštanů, ořechů, žaludů, bukvic atd. je potřeba si to všechno nashromáždit, takže do plátěné prodyšné tašky po cestě sbírám, na co příjdu. První a nejjednodušší varianta je sázet hned. Někdy stačí ostrý tlustý klacek s postranní větví který zabodnu do země a přišlápnu. Do díry hodím žalud, botou přikopnu hlínu a jdu dál.

Je to ten nejpřirozenější proces přírodního množení stromů, kdy přes zimu zůstane semeno v zemi a na jaře vyklíčí (samozřejmě jen některé). Něco sní myši, veverky, kanci a tak. Takže sázet často a hustě. Když není zrovna tolik času sázet hned, je možné nechat to až na jaro. Můžeme využít možnost tzv. umělé stratifikace a plody si uskladnit třeba ve sklepě nebo v lednici při teplotě kolem 10 °C a vlhkosti přes 70%. Ideálně když je tam tma a chlad a dobře to imituje stav, kdy je semeno v půdě. Během zimy si můžete zatím projít místa, kde by se stromy dobře vyjímaly a na jaře vyrazit do sázecí akce.Tipy na místa pro sázení stromů
Baví mě osazovat taky místa, kde žádné stromy nejsou, nebo jich je jen pár. Takže ne jenom lesy, ale i např. remízky, aleje, louky, někdy i veřejná prostranství (tajně:). Vždycky si představuju to místo, jak se tam bude např. kaštan, buk nebo dub po 30-ti letech vyjímat. K tomu je dobré pravidlo "sázet stromy v blízkosti nějakých větších keřů", kde zemědělci nemohou zajet se sekačkou, traktorem, např. když sekají trávu.

Strom vysazený uprostřed louky by sice mohl být zajímavý, leč je malá pravděpodobnost, že se dožije 1 roku :( Samozřejmě musí se počítat i se ztrátami, když chlapíkovi s křovinořezem nedojde, že ten už pětiletý ořešák by bylo pěkné nechat dál růs . Proto opět sázím hustě a na různých místech. Zapomněl jsem ještě na stromy u vody. Na jaře se mi podařilo namnožit spoustu vrbiček u potoka, když jsme s dětmi připravovali proutky na pomlázky. Stačí nožíkem seříznout do špičky, zapíchat podél potoka a za pár let tam bude růst spousta krásných nových vrb.

Může to tedy být i dobrá rodinná zábava s dětmi, když jdete na procházku do lesa nebo jinam do přírody. Je to rychlé, nic to nestojí a uděláte přínosnou věc pro životní prostředí. Neobnovujete pouze les, ale i lásku dětí k přírodě. Vždyť to budou oni, kteří na této planetě budou žít dál.

Více info o našich akcích v sekci CO DĚLÁME, PROGRAMY a AKCE