Jak pracuje SŽDC

Jinak také Správa železniční dopravní cesty na trati Praha - Dobříš.

Naše stížnost zaslaná na SŽDC byla kladně vyřízena a nejenom to, znečištění lesa v úsecích, na které jsme upozorňovali, bylo opravdu odstraněno. Pro tentokrát jsme odpadky museli nechávat nějaký čas v lese ležet. Bylo to sice psychicky náročné :), ale jinak bychom nezjistili, zda pracovníci českých drah opravdu vzniklý nepořádek odklidí.

Po zaslání odpovědi, že se tak stalo, jsme celý úsek fyzicky prošli a HEURÉKA, opravdu les přilehlý k trati byl vyčištěn.

Upozornili jsme vedení SŽDC také na možnosti řešení problémů znečištění spojených s pracemi v blízkosti lesů v budoucnu. Jednoduchými úkony, např. dodáním pytlů na odpadky a seznámením interních zaměstnanců s faktem, že vyprodukovaný odpad patří do nich, ideálně roztříděn na plast, sklo, papír aj. by se mohl tento nešvar v budoucnu zcela odstranit. Jedná-li se o externí firmy, příklad s pytly platí stejný, s tím, že může být smluvně ošetřeno, že pokud firma po sobě nepořádek neuklidí, hrozí jí finanční pokuta.

Nepořádek před úklidem:Stav po uklizení:Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
YAGE
SVIIČKA
inetprint
MERCHYOU
ECO revolution
Premium Basics
Summer & Myles
Envimagazín
Praha
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco