5 let S Čistým lesem

Malá rekapitulace dosavadních úspěchů a proher :).

Možná si říkáte, "co dělají, po pěti letech už bilancují"... a třeba máte pravdu. Na druhou stranu občas je dobré se zastavit a vyhodnotit, co se udělalo dobře, co špatně, na co jsme stačili, na co ne a k čemu jsme se třeba vůbec nedostali. Z těchto zjištění můžeme čerpat inspiraci a plánovat v čem pokračovat, co dohnat a jaké aktivity můžeme doplnit nebo doladit.

V roce 2018 jsme začínali s pár akcemi v blízkosti našeho působiště (Střední Čechy). Navazovali jsme nové kontakty se školami, školkami a zájmovými organizacemi. Přihlásili se první dobrovolníci, které jsme začali školit v organizování úklidových akcí a environmentálních programů. Navázali jsme několik partnerství s dobrými firmami, které podpořily naše akce materiálně, ale narazili také na vyjímky, které se k nám chovaly dost nevybíravě.V následujícím roce se nám začínaly ozývat i větší společnosti s dotazy na organizaci teambuildingových úklidů. Nezalekli jsme se a několik firemních akcí jsme premiérově uspořádali. Po zjištění kolik odpadu se tímto způsobem z přírody uklidí a jak to lidi baví a naplňuje, jsme se rozhodli, že teambuilding přidáme do našich nabízených programů. Od dárců jsme také získali první finanční dary na další fungování našich aktivit.Roky 2020 a 2021 i přes Covidová omezení, kdy byly delší dobu zakázány nebo omezeny hromadné akce, nám přinesly další inovace a partnerství. Projekt Čistý les jsme rozšířili o soutěž a možnost zasílání balíčku s vybavením a manuálem pro organizaci lesních úklidů, které se k našemu potěšení rozšířili na celou Českou republiku. Díky pandemii se nám ale nepodařilo naplnit některé cíle, které jsme si stanovili.Zato v roce 2022 se vše rozjelo naplno, že jsme se s dobrovolníky skoro nezastavili. Pro lepší monitorování lokalit jsme spustili interaktivní mapu, do které mohou uživatelé zadávat znečištěné a uklizené lokality. Zvládli jsme uspořádat 24 školních akcí. 6 environmentálních programů pro MŠ A ZŠ, 9 firemních úklidů, do soutěže se zapojilo a uklízelo 376 účastníků, rozeslali jsme 43 balíčků , které byly využity na úklidy lesů i přírodních areálů ve městech. Od začátku našeho působení se podařilo lokalizovat 73 znečištěných míst, uspořádat 49 úklidů odstranit 12 lesních skládek a zapojit do projektu Čistý les přes 700 účastníků.

CO UŽ SE PODAŘILO.


Měli bychom být nadšeni a také jsme. S tímto rostoucím trendem, ale nastává nové dilema. Z drobných darů už nedokážeme všechny naše aktivity pokrýt. Proto jsme také založili sbírku na podporu projektu Čistý les, která by mohla pomoci.

Pokud Vám není jedno, jak se postupně zhoršuje znečištění přírody odpadky a naše aktivity Vám dávají smysl, můžete nás prostřednictvím této sbírky podpořit.

CHCI PŘISPĚT VE SBÍRCE NA ČISTÝ LES

Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
YAGE
SVIIČKA
inetprint
MERCHYOU
ECO revolution
Premium Basics
Summer & Myles
Envimagazín
Praha
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco