OCHRANOU PŘÍRODY

CHráníme i sami sebe

Lesy nabízí klidné místo pro odpočinek, relaxaci a návrat k přirozenému vnímání přírody.
Produkují kyslík a energii s prokázanými regeneračními účinky na zdraví a vitalitu.
Zadržují vodu v krajině a tvoří přírodní prostředí s přirozenou symbiózou rostlin a živočichů.


Aby tomu tak i nadále bylo, snažíme se našimi akcemi a programy přispívat k udržitelnosti přírody.
Proto pořádáme úklidy lesa za pomoci dobrovolníků, škol, firem a zájmových skupin. Organizujeme relaxační a zážitkové environmentální akce poznávání přírody pro dětské tábory A chceme využívat les i jako ozdravné prostředí při pořádání lesních terapií vycházejících z umění Šinrin Joku.Proč se zaměřujeme právě na lesy?

•   nabízí spoustu možností smysluplného využití volného času
•   vyplňují čas dětí trávený v přírodě, oproti mobilům, počítačům...
•   pomáhají proti suchu, zadržují vody, zabraňují povodním a erozi
•   přispívají ke zpomalování změn klimatu snižováním koncentrace CO2
•   zlepšují naše zdraví, jsou obrovským zdrojem kyslíku a energie
•   aktuálně ukazují kontrast čisté přírody znehodnocované odpadky

Čistý les s For forest

Projekt Čistý les vznikl z iniciativy spolku FOR4EST z.s., který se zaměřuje na aktivní ekologii. Účastníci pořádaných akcí fyzicky pomáhají s čistěním lesa a získávají zajímavé informace.

Zajímalo by Vás více?

O co jde    Přidejte se

Naše aktivity

Uklízíme lesy a přírodu od odpadků a skládek. Během akcí seznamujeme děti i dospělé s tříděním a recyklací odpadů aktuálními tématy z oblasti ochrany životního prostředí a globálními ekologickými problémy. Motivujeme ostatní k přechodu na šetrnější životní styl ohleduplnější k přírodě podle světového trendu ZERO WASTE. Komunikujeme s občany i státní správou, publikujeme na blogu, Facebooku, Instagramu a digitálních médiíchTÉMATA, KTERÝM SE VĚNUJEME.

Ochrana prostředí

Obnovujeme a chráníme přírodu. Vzděláváme mladou generaci v oblasti ochrany životního prostředí.

Udržitelný rozvoj

Upozorňujeme na nutnost udržitelnosti prostředí a zlepšování jeho současného stavu. To je pro nás hlavní priorita.

Příroda a my

Zlepšujeme vztah nové generace k ekologii, životnímu prostředí a vnímání člověka a přírody jako součástí celku.

Recyklace odpadu

Informujeme o možnostech recyklace, třídění odpadů a o nutnosti snižování spotřeby jednorázových plastů.

ŠÍŘENÍ OSVĚTY

Propagujeme občansky aktivní a pozitivní formy osvěty veřejnosti pomocí všech dostupných médií.

Kritické myšlení

Podporujeme environmentální výchovu dětí a mládeže ve školkách, školách a zájmových sdruženích.

Kdo jsme


Naše aktivity pořádáme jako registrovaný spolek FOR4EST z.s. Ten vznikl z dobrovolníků, kteří už dříve pořádali úklidy lesa jako součást dětských letních táborů. Bohužel v posledních letech odpadků v lese stále přibývá. Zvyšená spotřeba zboží generuje odpad a ten se dostává do přírody. Nejvíce plasty, které se hned tak nerozloží. Proto jsme v roce 2018 založili spolek a řešíme to organizovaně.

Náš spolek pomáhá řešit tyto problémy konceptuálně a dlouhodobě. Abychom zachovali lesy v dobré kondici a čisté pro další generace, úklidy přírody jsou určitě nutné. Zároveň ale vidíme, že problém znečišťování prostředí přetrvává a každým rokem přibývají odpadky nové. Je proto potřeba dělat také osvětu a rozširovat povědomí společnosti o ochraně přírody a udržitelném rozvoji. Zaměřujeme se zejména na mládež, která je k těmto tématům vnímavá a může v aktivitách chránících prostředí pokračovat. V organizování akcí spolupracujeme s dalšími dobrovolníky nebo organizacemi.


Chcete se k nám připojit?
Dobrovolník Člen spolku Dokumenty

PODPOŘTE NÁS


 

Jakoukoliv částkou pomůžete lesu!

Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
YAGE
SVIIČKA
MERCHYOU
ECO revolution
Zdravé tričko
Summer & Myles
Envimagazín
NuSpring
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco