CO PRO LES

DĚLÁME?

•   čistíme ho od nežádoucích odpadků
•   vyhledáváme a ostraňujeme černé skládky
•   upozorňujeme na šetrnější lesní hospodaření

Zapojujeme děti a mladé lidi do aktivního čištění lesů, pořádáme diskuze a další environmentální programy. Pomáháme tak vychovat zodpovědnou mladou generaci s dobrým vztahem k přírodě a péči o zdravé životní prostředí.


Proč jsme si vybrali právě lesy?

•   zdravé a čisté lesy jsou obrovským zdrojem kyslíku
•   pomáhají proti suchu, zabraňují povodním a erozi
•   jsou nadějí v boji proti klimatickým změnám snižováním koncentrace oxidu uhličitého
•   ukazují kontrast divoké přírody a negativního působení "civilizace"


Součástí našich aktivit je také

•   komunikace s občany, státní správou, podnikateli a firmami
•   zveřejňování článků na blogu, Facebooku, Instagramu a dalších digitálních médiích
•   připravujeme tištěné publikace o problematice znečišťování životního prostředí

Čistý les s For forest

Současné lesy jsou bohužel ve špatném stavu. Díky výkyvům počasí vyplývajících z klimatických změn, jsou ničené suchem i škůdci a chátrají kvůli nesprávnému hospodaření. Začínají být také stále více znečištěné odpadky a skládkami a nikdo se tím cíleně nezabývá a problém trvá.

To je věc, kterou chceme změnit!

Máme plán    Pomozte nám

Jak dál pomáháme přírodě

Pořádáme úklidové akce a během nich seznamujeme děti s tříděním a recyklací odpadů, s různými aktuálními tématy z oblasti ochrany životního prostředí a globálními ekologickými problémy. Zároveň je motivujeme k přechodu na šetrnější životní styl, ohleduplnější k přírodě. Spolupracujeme s pedagogy, školami, školkami, dětskými tábory a zájmovými organizacemi.TÉMATA, KTERÝM SE VĚNUJEME.

Ochrana prostředí

Chráníme náš životní prostor. Vzděláváme mladou generaci v oblasti ochrany životního prostředí.

Udržitelný rozvoj

Upozorňujeme na nutnost udržitelnosti přírody a zlepšování jejího současného stavu. To je pro nás hlavní priorita.

Příroda a my

Zlepšujeme vztah nové generace k ekologii, životnímu prostředí a vnímání přírody jako součásti života.

Recyklace odpadu

Informujeme o možnostech recyklace, třídění odpadů a o nutnosti snižování spotřeby jednorázových plastů.

ŠÍŘENÍ OSVĚTY

Propagujeme občansky aktivní a pozitivní formu osvěty veřejnosti pomocí všech dostupných médií.

Ekologické myšlení

Podporujeme environmentální výchovu dětí a mládeže ve školkách, školách a zájmových sdruženích.

Kdo jsme a jaké máme vize

Všechny akce pořádáme pod hlavičkou spolku FOR4EST z.s. (čteno for forest), který jsme založili v roce 2018. Jaký byl důvod? Nelíbilo se nám, jak v posledních letech výrazně přibylo odpadků v přírodě a rozhodli jsme se s tím začít něco dělat. Neustálé zvyšování spotřeby zboží, zejména plastů, se negativně promítá do znečištění životního prostředí nejen v ČR.

Náš spolek svými aktivitami pomáhá zlepšit tyto problémy. Čištění lesa a přírody je v současné situaci velmi potřebné. Zároveň ale víme, že odpadky a špatný stav lesů jsou následky většího problému, kterým je nerespektování přirozených přírodních zákonů globálně..
Proto svými občanskými aktivitami vyvíjíme tlak na legislativu, aby se začaly řešit i příčiny znečištění.
Výsledkem naší snahy bude čistější příroda a zdravé lesy, které předáme další generaci. Zároveň usilujeme o zlepšení povědomí mládeže o ekologii, přírodě a planetě obecně, aby mohla v udržitelnosti životního prostředí pokračovat dál. Spolupracujeme také s dobrovolníky v organizování našich akcí.


Chcete také pomoci? Staňte se naší součástí.
stanovy spolku přihláška

NAŠE AKTIVITY


VYTIPOVÁVÁME znečištěná místa a lokality
ČISTÍME lesy a přírodu od odpadků a skládek
SPOLUPRACUJEME se školami a školkami
OBNOVUJEME vztah k přírodě a prostředí
VZDĚLÁVÁME v oblasti recyklace a udržitelnosti
HLEDÁME dobrovolníky a koordinátory akcí
APLIKUJEME prevenci a osvětu přímo v lese
KOOPERUJEME s lesními a ochranářskými spolky
VYVÍJÍME aktivity na změny spotřebních procesůZajímají Vás naše další plány a cíle?
Klikněte zde

Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv přispět na naše aktivity.

dm
NuSpring
NuSpring
Tesco